Skip to main content

Privacyverklaring

Bloemenhuis Lilium hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Van Caelenberg VOF, Hansbekedorp 2, 9850 Hansbeke info@bloemenhuislilium.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
Uw persoonlijke informatie is van u. U geeft uw informatie door aan Bloemenhuis Lilium omdat u graag iets wilt bestellen. Daarom een woordje uitleg waarom wij om uw persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen.

1. Gegevens Bloemenhuis Lilium gebruikt alleen de persoonsgegevens die uzelf rechtstreeks opgeeft. Dit kan zijn in het kader van een door u besteld product of gevraagde dienst. We gebruiken de volgende gegevens:
• De gegevens verzend- en bezorgadres;
• Telefoonnummer;
• Factuuradres;
• E-mailadres;
• Betalingsgegevens;
• IP-adres.

U kunt u ook eerst registreren als (vaste) klant. Naast uw opgegeven persoonsgegeven bewaren we ook de door u gekozen gebruikersnaam. Dit is handig want dan hoeft u niet iedere keer uw gegevens opnieuw in te voeren. In ons portaal kunt u ook zelf instellingen doorvoeren en aanpassen.

2. Beveiliging
Alle gegevens die u aan ons doorgeeft, beveiligen wij met de modernste technieken. Wie niets met de gegevens te maken heeft, kan er ook niet bij. Is het nodig dat we de gegevens aan andere bedrijven doorgeven? Dan eisen wij dat zo’n bedrijf net zo zorgvuldig omgaat met de gegevens als wij dat doen. Ook mag zo’n bedrijf de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor dat bedrijf ze heeft gekregen (vb levering van de goederen).

3. Bewaartermijnen
We bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is om uw bestelling af te handelen. Hierna bewaren we de gegevens nog maximaal twee jaren voor onze doelen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij wij verplicht zijn door de wet om ze langer te bewaren. Zo verplicht de wet ons bijvoorbeeld om de betalingsgegevens zeven jaar te bewaren.

4. Doelen
We gebruiken de van u ontvangen gegevens voor verschillende doelen: Uw bestelling leveren: Uiteraard gebruiken we de gegevens voor het afhandelen van uw bestelling. Als u iets bestelt dan wilt u dat natuurlijk wel ontvangen. Het kan ook zijn dat we de gegevens doorgeven aan zogenaamde ‘derden’: alles om te zorgen voor een goede afhandeling van uw bestelling. Reclame: We begrijpen dat u graag wilt weten welke producten wij allemaal hebben. Daar u een factuurrelatie van ons bent geworden houden wij u hiervan op de hoogte. Ook kunt u deze reclame ontvangen na uw toestemming om op de hoogte te worden gebracht per e-mail of via social media. Nieuwsbrief/sms: Wilt u de nieuwsbrief/sms of reclame niet meer ontvangen? U kunt u altijd afmelden via de link in onze nieuwsbrief/sms. Vragen: Ook is het mogelijk dat u een vraag hebt. Over uw bestelling bijvoorbeeld. Deze kan u stellen via een contactformulier. Op dit formulier wordt uw gevraagd om verschillende gegevens in te vullen. Uiteraard kan u zelf kiezen welke gegevens u hierbij aan ons stuurt. Deze gegevens worden alleen bewaard zolang dit nodig is om de vraag volledig te beantwoorden. Wij willen u namelijk zo goed mogelijk helpen

Locatiegegevens
Om u zo goed mogelijk te helpen is het voor ons soms nodig om uw locatiegegevens (GPS) te verzamelen. Op het moment dat we deze gegevens nodig hebben dan vragen wij u daarvoor toestemming.

5. Derden
Het is mogelijk dat wij de gegevens doorgeven aan bedrijven waarmee we samenwerken, zogenaamde ‘derden’. Deze bedrijven helpen ons voor een goede afhandeling van uw bestelling. 5.1 Aanbieders van navigatie/kaartensoftware zoals Google Maps kunnen (locatie)gegevens opslaan en verwerken. Ook kan het zijn dat de gegevens worden gebruikt door Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op, maar verwijzen u naar de privacyverklaringen van deze bedrijven 5.2 Wanneer u bij ons een bestelling plaatst of u registreert als klant, geven wij de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens door aan derden. Dit doen we alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met ons of als wij dat verplicht zijn door de wet. Als wij bijvoorbeeld vermoeden dat er sprake is van fraude of misbruik van onze webshop, dan kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten. 5.3 Wij willen ervoor zorgen dat u zo optimaal en persoonlijk mogelijk gebruik kunt maken van onze website. Het kan zijn dat we hiervoor gebruikmaken van statistiekdiensten zoals Google Analytics. Deze diensten houden bij hoe u onze website gebruikt. Uiteraard hebben wij strenge afspraken gemaakt met deze bedrijven.

6. Websites van derden
Op onze website staan zo nu en dan links naar andere websites. Wij hebben geen invloed op die andere sites. We kunnen dan ook niet garanderen dat die bedrijven net zo veilig omgaan met de gegevens als wij. We raden u aan eerst het Privacy Statement van die sites te lezen voordat u daarvan gebruik maakt.

7. Wijzigen van Privacy Statement
Om u zo goed mogelijk te informeren over het gebruik van de gegevens kan het zijn dat wij dit Privacy Statement soms moeten aanpassen. We raden u aan om geregeld dit Privacy Statement te lezen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

8. Inzage, wijzigen, verwijderen gegevens of andere vragen
U kan ons ook een verzoek sturen om de gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of aan u over te dragen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te controleren of de gegevens wel kloppen. Wilt u weten welke gegevens wij met de toestemming gebruiken of wilt u dat wij de gegevensverwerking beperken/staken? Ook dit kan u ons verzoeken. Zo kan u dus uw toestemming voor verwerking altijd weer intrekken. Als u wilt weten hoe dit precies in zijn werk gaat of andere vragen hebt over dit Privacy Statement laat het ons dan weten. Je kunt hiervoor contact opnemen met Bloemenhuis Lilium of hierover een e-mail sturen naar info@floweresrme.be.

9. Klachten
Natuurlijk helpen wij u graag als u een klacht hebt over onze verwerking van de persoonsgegevens.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 en de herziening vanaf 25 mei 2018 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Van Caelenberg VOF, Hansbekedorp 2, 9850 Hansbeke info@bloemenhuislilium.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Bloemenhuis Lilium kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Bloemenhuis Lilium website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert,  dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies daarna van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.